Genusperspektiv uppmärksammas i Lokalhistoriskt ungdomsstipendium

9 juni 2016

Skellefteå museum 9 juni 2016

Lokalhistoriskt ungdomsstipendium

Årets lokalhistoriska ungdomsstipendium tilldelas 2016 Elina Hedlund som går tredje året på samhällsvetenskaplig program (Anderstorpsgymnasieskola). Hon har skrivet en uppsats om Husmodersskolan i Ytterstfors. I uppsatsen ingick tre intervjuer med tidigare elever på skolan.

Motivering
”för ett välformulerat, väldisponerat vetenskapligt arbete med ett tydligt genusperspektiv och en röd tråd genom hela arbetet” har det Lokalhistoriskt ungdomsstipendium 2016 tilldelats Elina Hedlund för hennes uppsats om Yttersfors Husmoderskola.

Det lokalhistoriska ungdomsstipendiet är instiftat av Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten

Ändamålet med stipendiet är att uppmuntra och stimulera ungas intresse för lokal historia. Stipendiet utdelas årligen och har en stipendiesumma på 5000 kronor.

Vi på Skellefteå museum säger stort grattis!